پلمب یک مؤسسه غیرمجاز کاشت مو در شهرستان رشت

مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه از پلمب یک موسسه غیر مجاز در بخش کوچصفهان شهرستان رشت به دلیل فعالیت بدون مجوز و دخالت افراد فاقد صلاحیت علمی و تخصصی در امور زیبایی و کاشت مو خبر داد.

به گزارش مجله خبری تپور؛ دکتر سید رشید میرفلاح – مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه در این خصوص اظهار داشت: یک موسسه غیرمجاز که توسط افراد فاقد صلاحیت علمی و تخصصی که از استان دیگری در بخش کوچصفهان شهرستان رشت، در زمیه کاشت مو فعالیت داشتند، به دلیل تهدید علیه سلامت عموم، پلمب و پرونده این موسسه غیرمجاز جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.

دکتر میر فلاح تاکید کرد: شهروندان برای دریافت هرگونه خدمات درمانی، زیبایی و… الزاماً به مراکز مجاز که دارای پروانه طبابت و مجوز قانونی هستند مراجعه کنند. همچنین همشهریان می‌توانند هرگونه تخلف مربوط به حوزه درمانی یا دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی را به سامانه ۱۹۰ گزارش کنند.

انتهای پیام/۱۳۰۱