تماس با ما

راه‌های ارتباط با مجله خبری تپور

  • صاحب امتیاز: ابراهیم افشاری
  • مدیرمسئول: ابراهیم افشاری
  • سردبیر: شورای سردبیری
  • آدرس: گیلان، رشت، گلباغ نماز، ابتدای صابرین
  • کدپستی: ۴۱۶۳۹۱۴۹۶۷
  • تلفن: ۰۱۳-۳۲۱۲۶۳۶۹
  • همراه: ۰۹۳۵۳۱۲۶۳۶۹
  • دورنگار: ۰۱۳-۳۲۱۲۶۳۶۹
  • رایانامه: info@tapur.ir