معاملات فضولی چیست؟

سرویس حقوقی مجله خبری تپور در پرونده امروز حقوقی خود به بررسی معاملاتی تحت عناون معاملات فضولی پرداخته است.

به گزارش مجله خبری تپور؛ منظور از معامله فضولی معامله ایست که شخص به مال دیگری انجام می دهد بدون اینکه از طرف آن شخص نمایندگی داشته باشد ماده ۲۴۷.

معامله فضولی فقط معامله نسبت به مال دیگری است. ولی نه هر معامله نسبت به مال دیگری؛

هر معامله ای که شخص نسبت به مال دیگری انجام می دهد معامله فضولی نیست. چون شخص می تواند ولی، وصی یا وکیل دیگری باشد و معامله کند و این معامله صحیح است.

معامله فضولی غیر نافذ است. علت غیر نافذ بودن در این است که رضای مالک وجود ندارد.فضول رضا دارد اما مالک رضا ندارد.البته اگر کسی مال دیگری را به عنوان مال خودش معامله کند این معامله باطل است و معامله فضولی محسوب نمی شود.اگر فروشنده آن را مال خود معرفی کند عمل مجرمانه است آنوقت تحت عنوان فروش مال غیر مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. ولی اگر اعلام کند یا با این نیت معامله کند که به عنوان مال دیگری آن را بفروشد باز هم معامله فضولی خواهد بود.

معامله فضولی غیر نافذ خواهد بود حتی اگر صاحب مال باطنا راضی باشد. حتی اگر در مجلس عقد باشد و ساکت هم باشد.در اینجا به دلیل اینکه رضای مالک آشکار نشده است و از طرفی سکوت علامت رضا نیست باز هم به منزله عدم وجود رضای مالک خواهد بود و درنتیجه عقد غیر نافذ خواهد بود ماده ۲۴۹

منبع کانال حقوقی

انتهای خبر/۱۳۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *