• افزونه جلالی را نصب کنید.
 • برابر با : Thursday - 1 - December - 2022
 • ساعت :

  گوراب زرمیخ

  سرکوبی نهضت جنگل با کودتای انگلیسی ۱۲۹۹ ارتباط مستقیم دارد
  شهریور 9, 1401

  سرکوبی نهضت جنگل با کودتای انگلیسی ۱۲۹۹ ارتباط مستقیم دارد

  رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بیان اینکه هر وقت در نهضت جنگل به بیگانه اعتماد شد از پشت خنجر خوردند، گفت: در نهضت جنگل ردپای نفوذی‌ها دیده می‌شود و جایی که وحدت بر هم خورد چه آثاری داشت، همه این موارد برای ماندگاری هر نهضتی لازم است.

  برو بالا