برنامه مسابقات هفته‌های اول و دوم لیگ دسته دوم اعلام شد

برنامه مسابقات هفته‌های اول و دوم لیگ دسته دوم باشگاه‌های کشور فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱ اعلام شد.

به گزارش مجله خبری تپــــــور، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته اول:
یکشنبه ۱۰ مهر
پیام توس مشهد-شهرداری نوشهر- ساعت ۱۵- ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
مس نوین کرمان-داماشیان گیلان- ساعت ۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
آریو اسلامشهر-شهرداری بندرعباس- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه امام خمینی اسلامشهر
شهدای رزکان کرج-شهدای بابلسر- ساعت ۱۶- ورزشگاه انقلاب کرج
شهید قندی یزد-شهرداری بم- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید نصیری یزد
شهرداری ماهشهر-نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
شاهین شهرداری بوشهر-مناطق نفت خیز جنوب- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر
فولاد نوین اهواز-نود ارومیه- ساعت ۱۸- ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

دوشنبه یازده مهر

اترک بجنورد-پانیک تالش- ساعت ۱۵- ورزشگاه تختی بجنورد
ویستا توربین تهران-ایمان سبز شیراز- ساعت ۱۶- ورزشگاه غدیر تهران
سپید رود رشت-شهید اورکی اسلامشهر- ساعت ۱۶- ورزشگاه سردار جنگل رشت
اسپاد الوند تهران-بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۶- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
مس سونگون(خلیج فارس ماهشهر)-ماشین سازی تبریز – ساعت ۱۶- ورزشگاه سردار سلیمانی تبریز
فولاد هرمزگان-پاس همدان- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

 

هفته دوم
یکشنبه ۱۷ مهر
شهرداری بم-شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
داماشیان گیلان-آریو اسلامشهر- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه سردارجنگل رشت
شهرداری نوشهر-شهدای رزکان کرج- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه شهدا نوشهر
نیروی زمینی تهران-شهید قندی یزد – ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه غدیر تهران
مناطق نفت خیز جنوب-مس نوین کرمان- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهدای صنعت نفت گچساران
شهرداری بندرعباس-پیام توس مشهد- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

دوشنبه ۱۸ مهر
شهدای بابلسر-شهرداری ماهشهر- ساعت ۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
شهید اورکی اسلامشهر-اسپاد الوند تهران- ساعت ۱۵- ورزشگاه امام خمینی اسلامشهر
پانیک تالش-ویستا توربین تهران- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه پوریای ولی تالش
پاس همدان-سپیدرود رشت- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه حاجی بابایی همدان
ماشین سازی تبریز-اترک بجنورد- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
نود ارومیه-فولاد هرمزگان- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه تختی ارومیه
بعثت کرمانشاه-مس سونگون(خلیج فارس ماهشهر) ۱۵:۳۰- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
ایمان سبز شیراز-فولاد نوین اهواز – ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه حافظیه شیراز

انتهای پیام/۱۳۰۳