یادداشت| نخ تسبیح سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب

جهاد تبیین دستگیری پدرانه است تا همه با هم رشد کنیم... و این عمق مردمسالاری دینی است.

به گزارش مجله خبری تپــــور، محسن مهدیان طی یادداشتی در مورد سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب نوشت:

دیدار رهبرانقلاب با ائمه جمعه یک نکته کلیدی داشت که طی ماه های اخیر به روش های مختلف تکرار شده است. در دیدار با خبرگان رهبری. دیدار با نمایندگان مجلس. در جلسه با مداحان. دیدار با نظامی ها. در هیات و در بین عزادارن. در جمع پرستاران. در میان گروه های جهادی و خطاب به رسانه ها…و در آخرین دیدار با ائمه جمعه.

این کلید واژه و یا نخ تسبیح چیست؟ جهاد تبیین.
در هر دیدار نیز متناسب با مخاطب، این رویکرد راهبردی را توضیح دادند.
در جمع نمایندگان مجلس، جهاد تبیین را با مردمی شدن گفتند: با مردم بنشینید و بشنوید و ذهنشان را روشن کنید.
در جمع جوانان با اشاره به هویت جوانی، از امیدآفرینی و افشای حقایق گفتند.
خطاب به هنرمندان از جهاد روایت حضرت زینب گفتند. اینکه جهاد تبیین باید هنرمندانه باشد چون آوینی.
در جمع نظامیان جهاد تبیین را با تاکید بر یک جنگ ترکیبی توضیح دادند. اینکه جنگ نظامی و جنگ اقتصادی را باید در کنار یک جنگ ذهنی دید.
در جمع هیاتی‌ها، هیات امام صادق پسند را تصویر کردند. هیاتی که منبر و روضه اش بر گرده جهاد تبیین است.

و اما جهاد تبیین در جمع ائمه جمعه…
فرمودند: پدر باشید.
در ادامه نیز ویژگی های کلیدی جهاد تبیین با رفتار پدرانه را توضیح دادند….
یکم. پدر برای همه فرزندانش با هرگرایش و سلیقه ای دلسوز است.
دوم. فرزند شناس است. از سر ظاهر حکم نمی دهد. مثال زدند که در راهپیمایی غدیر همه بودند؛ با هر ظاهر و شمایلی.
سوم. پدر عامل است. اگر از تقوا می گوید خودش اهل تقوا است.
چهارم. پدر به زبان فرزند حرف می زند. لذا فرمودند هنرتان اینست که مفاهیم معرفتی و انقلابی را به زبان روز بگویید.
پنجم. زبانش گرم و صمیمی و اتحاد آفرین و امید بخش و آرامش دهنده است و دستاویز برای هجمه معاندین نمی سازد.
ششم. منفعل نیست. بجای دفاع، حمله می کند. کاری که رهبری در تبیین ماجرای حجاب کردند از همین جنس بود. فرمودند زن محجوب و با شرف و بااستعداد ایرانی با موفقیتش بر حیثیت غرب ضربه زده است.

و اما به این فهم اوج توصیه رهبری برای جهاد تبیین جائی است که تاکید بر مردمسالاری پدرانه می کنند.
فرمود مردمی باشید: اگر نمازگزارهایتان کم شدند نگران شوید.
و مردمی شدن چیست؟ رشد معنوی همه مردم با هم؛ پدر اینگونه است.
پدر، رشد خودش را هم در رشد خانواده می بیند. به همین دلیل به عنوان نشانه توضیح دادند که اگرچه ذکر و عبادات فردی خوب است اما اوجش اینست که ذاکری جمعی باشد.

جهاد تبیین دستگیری پدرانه است تا همه با هم رشد کنیم… و این عمق مردمسالاری دینی است.

انتهای پیام/۱۳۰۳