نظارت بر روند پیشرفت پروژه‌های عمرانی در دست اجرای شهرداری رشت توسط اعضای شورا و شهردار رشت

سید امیرحسین علوی شهردار رشت به همراه اعضای شورای اسلامی شهر بر روند پیشرفت پروژه‌های عمرانی در دست اجرای شهرداری رشت نظارت کردند.

یه گزارش مجله خبری تپـــــــور از رشت، سید امیرحسین علوی شهردار رشت به همراه رمضانی، عزیزی، رضویان، حسینی، شفیعی، عاشری از اعضای شورای اسلامی شهر، خاوری مشاور عمرانی و دیگر مدیران شهری امروز پنجشنبه ۱۹‌ خرداد ۱۴۰۱ از روند پیشرفت پروژه های لوله‌گذاری در محدوده جاده تهران، آغاز به کار پروژه رینگ ۹۰ متری و احداث پارک ۵۰۰ هکتاری لاکان نظارت به عمل آوردند.

گفتنی است، مدیران هر یک از پروژه های مذکور درخصوص پیشرفت انجام کار و سایر موضوعات مرتبط گزارشاتی را در حضور اعضای شورا و شهردار رشت ارائه دادند و اعضای شورا و شهردار رشت بر روند سرعت‌ بخشی به پروژه‌ها و استفاده مطلوب از شرایط جوی تاکید نمودند.
انتهای پبام/۱۳۰۳