تامین تجهیزات اداری شورای اسلامی شهرستان رشت از بیت‌المال شهرداری رشت، تخلف است

عضو‌ شورای اسلامی شهر رشت با انتقاد از لایحه واگذاری ملک متعلق به شهرداری رشت به مجموعه شورای اسلامي شهرستان رشت اظهار کرد: تامین تجهیزات اداری شورای اسلامي شهرستان رشت از محل بیت المال شهرداری رشت، اقدامی غیر قانونی و تخلف است.

به گزارش مجله خبری تپـــــور از رشت، مهدی نوری هریس عضو شورای اسلامي شهر رشت صبح امروز در جمع خبرنگاران با انتقاد از لایحه واگذاری ملک متعلق به شهرداری رشت به مجموعه شورای اسلامی شهرستان رشت اظهار کرد: شهردار رشت در ابتدا و بدون اطلاع شورای رشت نسبت به در اختیار قرار دادن ساختمان و همچنین تامین هزینه تجهیزات اداری ساختمان شورای اسلامی شهرستان رشت به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان اقدام کرده است و این یک تخلف آشکار است.

عضو‌ شورای اسلامی شهر رشت با انتقاد از لایحه واگذاری ملک متعلق به شهرداری رشت به مجموعه شورای اسلامي شهرستان رشت اظهار کرد: تامین تجهیزات اداری شورای اسلامي شهرستان رشت از محل بیت المال شهرداری رشت، اقدامی غیر قانونی و تخلف است.

مهدی نوری هریس با بیان اینکه شهردار رشت برای چنین اقداماتی باید حتما پیش تر مصوبه شورا را داشته باشد افزود: شهردار رشت در ابتدا و بدون اطلاع به اعضای شورای رشت، نسبت به در اختیار قرار دادن ساختمان متعلق به شهرداری و همچنین تامین هزینه تجهیزات آن به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان اقدام کرده است و این یک اقدام غیرقانونی و تخلفی آشکار است.

انتهای پیام/۱۳۰۳