باخت سپیدرود در چهار پرونده فدراسیون فوتبال با جریمه‌های میلیونی

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد.

به گزارش مجله خبریب تپــــور از رشت، کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال باشگاه سپیدرود رشت را در چهار پرونده محکوم به پرداخت جریمه کرد.

در پی شکایت محمد طالبی از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

با توجه به شکایت محمود خمیس از باشگاه سپیدرود رشت این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۴ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پی شکایت محمدهادی یعقونی از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۶ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

با توجه به شکایت میثم میرپسندیده از باشگاه سپیدرود رشت این باشگاه به پرداخت ۶۹۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۴ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

گفتنی است رای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

انتهای پیام/1303