توضیحات سازمان منطقه آزاد انزلی در خصوص درخواست های بانوی محترم روستای گواربجیر صحرا

سازمان منطقه آزاد انزلی ارائه خدمات برای روستاوندان و شهروندان منطقه و استان را به منظور ارتقای سطح کیفی زندگی و توانمندسازی جوامع محلی در دستور کار خود قرار داده و باور دارد رونق فضای کسب و کار زمینه افزایش شاخص های اشتغال و عمران و آبادانی بیشتر را فراهم می کند.

به گزارش مجله خبری تپــــور، پیرو انتشار گفتگوهای بانوی محترمی از اهالی روستای گورابجیر صحرا در خصوص توجه سازمان منطقه آزاد انزلی به نیازهای خدمات عمومی آن روستا، توضیحات ذیل به استحضار می رسد:
تا پیش از صدور رأی دیوان عدالت اداری کشور در بهمن ماه سال ۱۳۹۸، روستای مزبور جزو محدوده منطقه آزاد انزلی بود، از آن تاریخ این روستا از محدوده منطقه خارج شد و با عنایت به تصریح و تأکید قانون، سازمان های مناطق آزاد قادر به هزینه کرد در خارج از محدوده خود نمی باشند، و این مسئله شامل هزینه عمران روستایی و هر گونه امکانات و خدمات می شود. در نتیجه اجرای این مهم در حال حاضر از سوی سازمان بنا به نظر قانون امکان پذیر نمی باشد اما براساس پیگیری های به عمل آمده سازمان در خصوص افزایش محدوده منطقه که در مرحله تصویب از سوی مجلس شورای اسلامی قرار دارد، این مهم در دستور کار سازمان قرار خواهد گرفت.

در ارتباط با بهره گیری از نیروهای بومی در منطقه آزاد انزلی، لازم به توضیح است که رویکرد سازمان منطقه آزاد انزلی ظرف سالهای اخیر و همزمان با توسعه فعالیت های زیرساختی،خدماتی و تولیدی در سطح منطقه بر بهره گیری از نیروهای بومی بنا نهاده شده و این موضوع در قالب مصوبه هیأت مدیره سازمان نیز قابل ارجاع است که براساس آن تمام سرمایه گذاران در حوزه های مختلف موظف به تأمین سهم پنجاه درصدی از نیروی انسانی بومی منطقه می باشند، مصوبه ای که از سال جاری با جدیت و نظارت بیشتری در حال پیگری و اجرا می باشد.

در پایان مزید استحضار است سازمان منطقه آزاد انزلی ارائه خدمات برای روستاوندان و شهروندان منطقه و استان را به منظور ارتقای سطح کیفی زندگی و توانمندسازی جوامع محلی در دستور کار خود قرار داده و باور دارد رونق فضای کسب و کار زمینه افزایش شاخص های اشتغال و عمران و آبادانی بیشتر را فراهم می کند.

انتهای پیام/۱۳٫۰۳