طرح آمایش صنعتی، معدنی و تجاری در ۲۸ استان نهایی شد

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت با اشاره به نهایی‌شدن طرح آمایش صنعتی، معدنی و تجاری در ۲۸ استان، گفت: هدف‌گذاری هر استان به تفکیک شهرستان، و فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری متناسب با پتانسیل‌های هر استان، موردنظر طرح آمایش صنعتی و معدنی و تجاری می‌باشد که تا پایان سال 1404 عملیاتی و در کشور اجرا می‌شود.

به گزارش مجله خبری تپـــور، ظهر امروز رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صمت در جلسه تبیین طرح آمایش صنعتی و معدنی وتجاری که در استان گیلان برگزار شد با اشاره به اینکه تدوین سند آمایش یکی از مهمترین پروژه‌های دولت سیزدهم و وزارت صمت به شمار می‌رود که بر اساس توانمندی‌ها و پتانسیل‌های هر استان و شهرستان آماده می‌شود، اظهار کرد: تهیه این سند برای ۴۵۰ شهرستان در دستور کار قرار گرفته که در قالب سند شهرستانی، استانی و ملی تعریف شده است.

تشکینی با اشاره به اهداف اصلی تهیه سند آمایش، گفت: هدف اصلی تهیه این سند ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در حوزه صنعت ، معدن و تجارت است.

وی در مورد واحدهایی که شامل طرح آمایش می شوند، بیان کرد: پروژه هایی که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، پروژه‌های دارای زنجیره ارزش افزوده هستند و واحدهای راکدی که توانمندی بازگشت به چرخه تولید را دارند در قالب این طرح قرار می‌گیرند.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت با بیان اینکه احیای معادن راکد و توسعه زیرساخت های شهرک‌های صنعتی نیز از جمله واحدهای مشمول در این طرح می‌باشند، گفت: سند آمایش تا پایان سال ۱۴۰۴ عملیاتی و در سطح کشور اجرا  می‌شود.

تشکینی با تاکید بر اینکه هدف گذاری هر استان به تفکیک شهرستان، و فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری متناسب با پتانسیل ها ی هر استان، مورد نظر طرح آمایش صنعتی و معدنی وتجاری می‌باشد، تصریح کرد: در مواردی برخی واحد‌های صنعتی، بدون نقشه راه و زیرساخت مناسب احداث شدند که باعث هدر رفت سرمایه شده است، طرح آمایش نقشه راهی برای احداث صنایع در مناطقی با توجیه اقتصادی نشان می دهد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در ۲۸ استان کار نهایی طرح آمایش را نهایی کردیم، افزود: هفته ای یک جلسه با وزیر صمت در این خصوص جلسه برگزار کردیم  و مقرر شد،  اطلاعات ذی نفعان در حوزه صمت در پرتال جدید وزارتخانه بارگذاری شود و تا اواسط اسفند رونمایی کامل از اطلاعات صورت پذیرد.

انتهای پیام/۱۳۰۳