برق گیلان موفق به دریافت گواهی مدیریت پسماند شد

شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان موفق به دریافت گواهی مدیریت پسماند شد.

به گزارش مجله خبری تــــپور، با همکاری مستمر و منظم شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان با سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت (از سال 96) در مدیریت و رعایت الزامات تفکیک از مبداء پسماندها، برای دومین سال متوالی شرکت برق منطقه ای گیلان نائل به دریافت ” گواهی مدیریت پسماند “شد.

انتهای پیام/1302