دبیر مجمع مشورتی نظام مسائل کشور در گیلان منصوب شد

با صدور حکمی از سوی دبیرکل مجمع مشورتی نظام مسائل کشور تحت کمیته نظارت مجلس شورای اسلامی، محمود نظرنیا به عنوان دبیر مجمع مشورتی نظام مسائل گیلان انتخاب شد.

به گزارش مجله خبری تپور، با صدور حکمی از سوی دبیرکل مجمع مشورتی نظام مسائل کشور تحت کمیته نظارت مجلس شورای اسلامی محمود نظرنیا به عنوان دبیر مجمع مشورتی نظام مسائل گیلان انتخاب شد.

مجمع مشورتی نظام مسائل کشور به منظور شناسایی ظرفیت ها ، احصاء چالش های کشور و ارائه راهکار برای برون رفت از مشکلات موجود به سران قوا تحت نظارت مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است.

گفتنی است محمود نظرنیا عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی گرجستان ، اندیشورز جوان جهان اسلام ، دبیر کارگروه کشوری اقتصاد مقاومتی در تدوین چشم انداز ایران۱۴۵۰ ، رییس کمیسیون دانش بنیان ، سرمایه گذاری و بهبود کسب و کار گیلان و بسیاری از سوابق اجرایی دیگر را در کارنامه خود دارد.

وی همچنین از مدیران نمونه و جوان فرهنگی گیلان و مولف هفت عنوان کتاب و بیش از پنجاه عنوان مقاله علمی در سطح ملی و بین المللی است.

 

انتهای پیام/۱۳۰۳