مدیریت هوشمند محدودیت‌های کرونایی در حوزه اصناف گیلان

رئیس اداره امور اصناف و تشکل های صنفی سازمان صمت گیلان از ابلاغ محدودیت هوشمند پروتکل های کرونایی و بهداشتی در حوزه اصناف گیلان خبر داد و گفت: کلیه مراکز صنفی موظفند دستورالعمل های بهداشتی را به طور مرتب رعایت نمایند و تا ریشه کن شدن ویروس کرونا از جامعه ادامه پیدا کند.

به گزارش مجله خبری تَپور؛ عباس قنبری رئیس اداره امور اصناف و تشکل های صنفی سازمان صمت گیلان از ابلاغ محدودیت هوشمند پروتکل های کرونایی و بهداشتی در حوزه اصناف گیلان خبر داد و گفت: کلیه مراکز صنفی موظفند دستورالعمل های بهداشتی را به طور مرتب رعایت نمایند و تا ریشه کن شدن ویروس کرونا از جامعه ادامه پیدا کند.

رئیس اداره اصناف و تشکل های صنفی سازمان صمت گیلان با تاکید بر ادامه رفتارهای بهداشتی صنفی تصریح کرد: با هماهنگی مرکز بهداشت، تعزیرات، جهاد کشاورزی و بازرسان اتاق اصناف و سازمان صمت رعایت موازین بهداشتی مورد پایش قرار می‌گیرد و صنوف موظفند از ارائه خدمات به مشتریان ناقض دستورالعمل های بهداشتی خودداری کنند.

وی با اشاره به همکاری و تعامل اصناف و بازاریان در هنگام همه گیری ویروس کرونا گفت: به رغم چالش‌های اقتصادی ناشی از شیوع این ویروس در حوزه اصناف، اکثریت کسبه و بازاریان همگام با مردم در رعایت رفتارهای بهداشتی پیشتاز بوده اند لذا در این برهه نیز ضمن اقدام به واکسینه کردن پرسنل شاغل واحد صنفی خود این رسالت را به نحو شایسته انجام دهند.

انتهای پیام/1301