پرونده‌های اتهامی صادق زیباکلام و آذر منصوری به دادگاه ارجاع شد

اعلام جرم از سوی دادستانی تهران به دلیل تعدد ادعاهای بدون سند این افراد پس از اعلام مرجع قضایی مبنی بر مهلت قانونی جهت ارائه سند نتوانستند هیچ سند و ادله قانونی به دادستانی ارائه دهند.

به گزارش مجله خبری تپـــــور، با توجه به تعدد ادعاهای بدون سند آذر منصوری و صادق زیباکلام و اینکه تاکنون در مورد مطالب و ادعاهای مطروحه در مواجهه با مقام قضایی هیچ دلیل و سندی ارائه نداده اند و همچنین ادامه رویه افراد مورد اشاره در اعلام ادعاهای بدون سند، روز گذشته ضمن اعلام جرم از سوی دادستانی تهران پرونده این افراد جهت تکمیل سیر قضایی به دادگاه ارجاع شد.

مرکز رسانه قوه قضاییه افزود: صادق زیباکلام و آذر منصوری طی ماههای گذشته نیز ادعاهایی را در فضای مجازی منتشر کرده و پس از اعلام مرجع قضایی مبنی بر مهلت قانونی جهت ارائه سند نتوانستند هیچ سند و ادله قانونی به دادستانی ارائه دهند.

انتهای پیام/۱۳۰۳