سرپرست مدیریت مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت منصوب شد

طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، طاهره زاهدصفت به عنوان سرپرست مدیریت مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت منصوب شد.

به گزارش مجله خبری تپــــور از رشت، طی حکمی از سوی دکتر محمدتقی آشوبی – سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، طاهره زاهد صفت به عنوان سرپرست مدیریت مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت منصوب شد.

زاهد صفت، ریاست نظام پرستاری گیلان، مدیر مرکز آموزشی و درمانی ولایت، مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزشی درمانی ولایت و  مدیر امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان را در کارنامه مدیریتی خود دارد.
پیش از این،  دکتر علیرضا فروزان عهده دار این مسئولیت بود‌.
.
انتهای پیام/۱۳۰۳