نشست کارگروه فرهنگی ستاد خدمات سفر منطقه آزاد انزلی

نشست کارگروه فرهنگی ستاد خدمات سفر منطقه آزاد انزلی به ریاست معاون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری سازمان و با حضور مدیران دفتر مرکزی حراست، روابط‌عمومی و امور بین الملل و امور بازرگانی سازمان و با مشارکت جامعه بازار و مدیران مجتمع‌های تجاری و اداره اماکن نیروی انتظامی برگزار شد.

به گزارش مجله خبری تپــــور از بندرانزلی، نشست کارگروه فرهنگی ستاد خدمات سفر منطقه آزاد انزلی به ریاست معاون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری سازمان و با حضور مدیران دفتر مرکزی حراست ، روابط‌عمومی و امور بین الملل و امور بازرگانی سازمان و با مشارکت جامعه بازار و مدیران مجتمع های تجاری و اداره اماکن نیروی انتظامی برگزار شد.

نشست کارگروه فرهنگی ستاد خدمات سفر منطقه آزاد انزلی به ریاست معاون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری سازمان و با حضور مدیران دفتر مرکزی حراست ، روابط‌عمومی و امور بین الملل و امور بازرگانی سازمان و با مشارکت جامعه بازار و مدیران مجتمع های تجاری و اداره اماکن نیروی انتظامی برگزار شد.