ناوگروه ارتش ایران به برزیل می‌رود/ اولین حضور در قاره آمریکا

ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش از مهرماه امسال با هدف پیمودن دور کره زمین ماموریت خود را آغاز کرده و آنطور که منابع برزیلی گزارش داده‌اند تا چند روز دیگر به این کشور می‌رسد و برای ادامه مسیر خود باید از کانال پاناما بگذرد.

به گزارش مجله خبری تپـــور، ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش از مهرماه امسال با هدف پیمودن دور کره زمین ماموریت خود را آغاز کرده و آنطور که منابع برزیلی گزارش داده‌اند تا چند روز دیگر به این کشور می‌رسد و برای ادامه مسیر خود باید از کانال پاناما بگذرد.

علاوه بر آن، نیروی دریایی ارتش با تشکیل سه فرماندهی اقیانوسی در اقیانوس‌های هند،‌ آرام و اطلس درپی آن است تا فعالیت و حضور خود را با هدف صیانت از منافع کشور در پهنه آب‌های جهان گسترش دهد.

انتهای پیام/۱۳۰۳