داراب زاده مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان ماند

با حکمی از سوی مدیر عامل شرکت توانیر، بهمن داراب زاده برای یک دوره دیگر به عنوان مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان منصوب شدند.

به گزارش مجله خبری تپور؛ آرش کردی مدیر عامل شرکت توانیر ، با صدور حکمی بهمن داراب زاده را برای یک دوره دیگر به عنوان مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان منصوب کردند.

در بخشی از این حکم آمده است: « با توجه به مراتب تعهد، شایستگی و تجربیات ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم از تاریخ صدور برای مدت دو سال به عنوان مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان منصوب می شوید».

شایان ذکر است که پیش از این مسئولیت، بهمن داراب زاده به مدت ۲ سال به عنوان مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان مشغول انجام وظیفه بودند.

انتهای یام/۱۳۰۱