بحران جنگ شبکه‌ای، جامعه امروز را تهدید می‌کند

مدیرعامل مؤسسه همشهری با بیان اینکه نقطه بحران جنگ شبکه‌ای اینجاست که صدا به صدا نمی‌رسد جز صدایی که در شبکه است، گفت: ثمره این اتفاق این است که با افرادی مواجه هستیم که در این جنگ شبکه‌ای مسخ می‌شوند.

به گزارش مجله خبری تپور؛ محسن مهدیان ظهر امروز در نشست نقش رسانه در حکمرانی در جمع دانشجویان گیلان در سازمان بسیج دانشجویی گیلان با بیان اینکه جهان از عصر اطلاعات عبور و به عصر ارتباطات رسیده است، اظهار کرد: ما عصری به نام عصر اطلاعات داشتیم و اکنون از این عصر عبور کردیم؛ لذا مسئله اصلی امروز اطلاعات نیست و به عصر ارتباطات رسیدیم و در این عصر مبنا ارتباطات است.

وی با اشاره به فوران اطلاعات در ماجرای مهسا امینی گفت: در ماجرای مهسا امینی و اغتشاشات اخیر فوران اطلاعات بود؛ ولی کارکردی عملاً نداشته است که باید فکری برای آن اندیشیده شود؛ زیرا در عصر جدید یعنی عصر ارتباطات باید از داده عبور کرد.

کارشناس رسانه با تأکید بر لزوم توجه به عدم مهم بودن صحت یا سقم اخبار در عصر ارتباطات افزود: در عصر ارتباطات صحت یا سقم خبر مهم نیست و هدف فقط تأثیر برای ذهن جوان و نوجوان است.

مهدیان با بیان اینکه عملکرد صداوسیما و رسانه دارای نقد است؛ ولی نباید آدرس غلط به جامعه در خصوص رسانه صداوسیما داده شود، تصریح کرد: تا زمانی که متوجه نشویم در عصر ارتباطات در کجا قرار داریم نمی‌توان در عصر حکمرانی رسانه به موفقیت رسید.

وی نقش جهاد تبیین در کنار انتشار خبر نخست را بسیار مهم دانست و بیان کرد: انتشار خبر نخست در ماجرای مهسا امینی، شاه‌چراغ و ایذه مهم است؛ ولی در کنار آن باید جهاد تبیین هم شکل بگیرد؛ زیرا در این صورت اقناع‌سازی انجام نمی‌شود.

مهدیان گفت که اگر اطلاعات منتقل نشود نمی‌تواند مؤثر باشد، در این چند ماه گذشته فوران این حرف کاملاً مشهود بود.

وی با بیان اینکه می‌گویند هرکس خبر اول را داشت برنده میدان است، گفت: در عصر اطلاعات می‌گویند هرکس اطلاعات داشت برنده میدان است، اما آیا حقیقتاً این‌گونه است؟ عصر اطلاعات اساساً عصر عبور از داده است و صدق و کذب اطلاعات در این عصر آن‌چنان مهم نیست.

مدیرعامل مؤسسه همشهری با بیان اینکه عصر ارتباطات صرف اطلاعات است که پیام ایجاد می‌کند، افزود: در همین ایام اغتشاشات دیدیم که چیزی را به‌روشنی رد یا باور می‌کردیم، کشته‌سازی‌های بسیاری شد که حتی باوجوداینکه طرف می‌گفت من زنده‌ام اما همچنان نامش در بین کشته‌های اغتشاشات است.

مهدیان با بیان اینکه در عصر جدید کسی به دنبال صدق و کذب نیست و تنها عصر ارتباطات است، گفت: اصحاب فن می‌گویند رسانه تولید پیام را به شکل انبوه انجام می‌دهد، اما امروز تعدد رسانه‌ها بیشتر شده، چرا که وقتی در یک جمعی کسی حرفی بدون سند هم بزند نقل شده و به‌صورت انبوه توزیع می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه عصر اطلاعات عصر عبور از ارتباطات است، بیان کرد: در خصوص حادثه شاه‌چراغ باوجوداینکه رسانه ملی اولین خبر را داد؛ اما آن‌چنان هم موفق نبود وتر داعش مسئولیت این کار را به عهده نمی‌گرفت شاید ادعاهای دیگری می‌شد.

مدیرعامل مؤسسه همشهری با اشاره به عصر جدیدی از رسانه که بسیار حساس است، گفت: آن کسی که در صف نانوایی یا در تاکسی نشسته تصمیم ندارد خبر دروغ بدهد، حرف کلی بی‌حساب و بی‌معنا زدن جزو زندگی فرد است؛ اما این اخبار امروزه به‌صورت انبوه توزیع می‌شود.

مهدیان با تأکید بر اینکه امروز اطلاعات حاکم نیست؛ بلکه ارتباطات حاکم است که به آن جنگ شبکه‌ای می‌گویند، افزود: شبکه‌ها بر مبنای ارتباطات است که شکل می‌گیرد، شبکه‌ای از افراد جمع می‌شوند و تولید پیام در این شبکه شکل می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در جنگ شبکه‌ای معنا تولید و ساخته می‌شود و مهم نیست داده چه باشد؛ بلکه معنا در رفت‌وآمد پیام در فضای ارتباطاتی شکل می‌گیرد، گفت: معنای اطلاعات در رفت‌وبرگشت پیام بین افراد شکر می‌گیرد و مهم نیست واقعیت چیست، واقعیت را پیام‌دهنده می‌سازد، جنگ شبکه‌ای جنگی است که معنا درون شبکه ساخته می‌شود.

مدیرعامل مؤسسه همشهری با بیان اینکه نقطه بحران جنگ شبکه‌ای اینجاست که صدا به صدا نمی‌رسد جز صدایی که در شبکه است، تصریح کرد: ثمره این اتفاق این است که با افرادی مواجه هستیم که در این جنگ شبکه‌ای نسخ می‌شوند، انسان‌هایی شکل می‌گیرند که در این خلسه ارتباطی چیزی جز صدای شبکه را نمی‌شنوند.

مهدیان با بیان اینکه انسان چیزی جز ذهن نیست و در جنگ شبکه‌ای بر ذهن افراد حکمرانی می‌کنند، گفت: در این عصر جدید باید به دنبال سبک جدید حکمرانی باشیم، امروز می‌گوییم ذهن، اگر ذهن از دست برود به‌اندازه همان یک ذهن یک خاک عوض شده و به‌جای جمهوری اسلامی باید در آن قسمت یک حکومت دیگر گذاشت.

وی با بیان اینکه در اغتشاشات اخیر عمده تمرکز را روی افرادی گذاشتند که بیشتر در شبکه‌ها هستند؛ یعنی افرادی که بیشتر در شبکه‌های اجتماعی هستند، افزود: به همین خاطر بود که نوجوانان را میدان‌دار کردند، چرا که به‌صورت طبیعی نوجوان بیشتر درگیر فضای مجازی و خلسه ارتباطی است.

مدیرعامل مؤسسه همشهری با اذعان به اینکه در عصر کنونی اگر بهترین تولیدات توسط بهترین افراد رسانه‌ای ساخته توزیع شود مؤثر نیست، بیان کرد: این امر به این دلیل است که در شرایط کنونی صدا به صدا نمی‌رسد، اوضاع تغییر نمی‌کند و حتی اجتماع انقلابیون به جایی نمی‌رسید؛ چون صدا به کسی نمی‌رسید.

مهدیان با اشاره به‌سرعت بالای تحولات در عصر ارتباطات گفت: مانعی که در جنگ‌های شبکه‌ای وجود دارد برای رسانه‌های معاند هم هست، دشمن در این ایام دو اقدام مهم انجام داد، در جنگ شبکه‌ای بستر شبکه و قدرت شبکه‌سازی اهمیت دارد که در این ایام کاربران فیک بسیاری ایجاد کردند.

وی با بیان اینکه عصر ارتباطات عصر جنگ‌های شبکه‌ای است، افزود: در جنگ شبکه‌ای همه باید یا گره شبکه‌ای و یا اعضایی باشند که داده شبکه‌ای بسازند و نقش خود را ایفا کنند.

مدیرعامل مؤسسه همشهری با تأکید بر اینکه باید خرده‌روایت را تبدیل به روایت مسلط و روایت مسلط را به ابر روایت تبدیل کنیم، گفت: ابر روایت واقعیتی است که همه از آن وادی حقایق را می‌بینند و باور می‌کنند چرا که ابر روایت قدرت مسخ‌کنندگی دارد.

مهدیان با بیان اینکه تسریع در امر ظهور این است که هرکسی چه خواص و چه عوام احساس تکلیف کنند و بایستند، افزود: امروز دیگر نباید تنها به رسانه‌ها نگاه کنیم. هرکس به‌اندازه سهم و تکلیف خود نسبت به افراد نزدیک به خود وظیفه دارد و پیام درست را به آنان منتقل کند.

انتهای پیام/۱۳۰۱