درخشش خواهران شمشیرباز گیلانی در مسابقات انتخابی تیم ملی

خواهران رفیعی در مسابقات انتخابی تیم ملی شمشیربازی خوش درخشیدند.

به گزارش مجله خبری تپور؛ رقابت انتخابی شمشیربازی زنان در اسلحه سابر بزرگسالان روز جمعه، ۲ دی در تهران برگزار شد با قهرمانی نجمه سازنجیان سابریست یزدی همراه بود.

در این رقابت که ۲۸ شمشیرباز اسلحه سابر در آن حضور داشتند نجمه سازنجیان از یزد در جایگاه نخست ایستاد، پریماه برزگر از البرز در رده دوم قرار گرفت و کیانا باقرزاده از تهران و فائزه رفیعی از گیلان سوم شدند.

فائزه رفیعی ملی پوش باتجربه گیلانی در گروه خود بالاتر از مهشید خاکیان از اصفهان و فاطمه سرسنگی از تهران در صدر ایستاد.

در گروه دوم، نجمه سازنجیان سابریست ملی پوش یزدی در رقابت با ۶ رقیب دیگرش بالاتر از کیانا باقرزاده و فاطمه رفیعی جوان و خواهر فائزه رفیعی ملی پوش صدرنشین شد.

در گروه سوم، پریماه برزگر چهره باتجربه کرجی در صدر ایستاد و پس از او آیسا صدیقی جوان خوش آتیه یزدی و ترنم محسنی از گیلان دوم و سوم شدند.

در گروه چهارم نیز شیدا عالمی سابریست جوان یزد در جایگاه اول قرار گرفت و از محدثه طاهرخانی و نرگس چترایی از تهران و اصفهان پیشی گرفت.

انتهای پیام/۱۳۰۱