حضور رئیس و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر رشت در جلسه شورای شهر تبریز

رئیس و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر رشت ضمن بازدید از پروژه‌های عمرانی شهر تبریز در جلسه شورای اسلامی این شهر شرکت کردند.

به گزارش مجله خبری تپور، محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت به همراه رؤسای کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر رشت ضمن بازدید از پروژه‌های عمرانی شهر تبریز در جلسه شورای اسلامی این شهر شرکت کردند.

گفتنی است ایجاد تعامل بیشتر با مجموعه مدیریت شهری دیگر شهرهای کشور از جمله شهر تبریز در راستای ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان فرهیخته شهر رشت و بهره‌گیری از تجربیات آنان در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری از جمله اهداف شورای اسلامی شهر رشت برای شرکت در چنین برنامه‌هایی محسوب می‌شود.

انتهای پیام/۱۳۰۳