بانوی گیلانی در فهرست دانشمندان یک درصد برتر پراستناد جهان

دکتر فرحناز جوکار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در فهرست دانشمندان یک درصد برتر پراستناد جهان قرار گرفت.

به گزارش مجله خبری تپور؛ بر اساس نتایج منتشر شده  ارزیابی نویسندگان مقالات Web of Science در پایگاه (ESI)Essential Science Indicators ، برای اولین بار از دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر فرحناز جوکار- عضو هیات علمی دانشگاه در فهرست پژوهشگران ۱% برتر پراستناد نظام رتبه‌بندی جهانی در سپتامبر سال 2022 میلادی ESI قرار گرفت.

از 88 مقاله Web of Science دکتر جوکار که در ESI مورد ارزیابی قرار گرفته، تعداد 16 مقاله بعنوان مقاله  پراستناد (Highly Cited) بوده است.

لازم به ذکر است ؛ ESI ، یکی از نظام های رتبه بندی جهانی است که بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات مقالات دارای بیشترین استنادات (یک درصد  اول در پایگاه Web of Science در فاصله زمانی ده سال اخیر)، مهمترین و تاثیر گذارترین کشورها، دانشگاه ها، موسسات آموزشی -پژوهشی و پژوهشگران را در 22 حوزه موضوعی، رتبه‌بندی می‌کند.

انتهای پیام/1301