بازدید سرپرست شهرداری رشت به‌ همراه رییس شورای اسلامی شهر رشت از عملیات بهسازی سراوان

یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت به همراه محمدحسین واثق کارگرنیا رییس شورای اسلامی شهر رشت و برخی از معاونین و مدیران ضمن نظارت و بررسی از عملیات بهسازی سراوان بازدید کرد.

به گزارش مجله خبری تپور از رشت، یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت در اولین روز کاری پس از معارفه بهمراه محمدحسین واثق کارگرنیا رییس شورای اسلامی شهر رشت و برخی از معاونین و مدیران ضمن نظارت و بررسی از عملیات بهسازی سراوان بازدید کرد.

انتهای پیام/۱۳۰۳