تخریب جنگل‌های شمال ایران با اسم رمز جدید

در جنگل بندپی شرقی از توابع بابل در استان مازندران 900 نقطه شناسایی شده که در هر یک از آنها سه یا چهار دامسرا وجود دارد. بخش عمده این دامسرا و خانه ها غیرقانونی ساخته شده اند.

به گزارش مجله خبری تپور؛ معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ایران می گوید که در جنگل بندپی از توابع بابل، 1500 دامدار و دامسرا وجود دارد. تعداد واحدهای دامی را 16 هزار راس اعلام می کنند که از این تعداد 54 هزار واحد دامی مجاز و مابقی غیرمجازاند.

شعبانیان توضیح می دهد که حدود 1000 پرونده برای دام و دامسراهای غیر قانونی جنگل بندپی تشکیل شده اما هنوز تعیین تکلیف نشده اند.

وجود دام در جنگل و مراتع ایران یکی از بحران های چندین دهه اخیر ایران است که با وجود تصویب قوانی متعدد سازمان جنگل ها موفق به خارج کردن دام ها یا حداقل دام های غیر مجاز از جنگل و مرتع نشده است.

سهیل اولادزاد یکی از فعالان محیط زیست مازندران اخیرا طی یک مطالعه درباره جنگلهای هیرکانی متوجه وجود تعدادی زیادی دامسرا در جنگل بندپی شرقی شد بعد از بررسیهای دقیق تر 900 نقطه را در این جنگل شناسایی کرد که هریک از نقاط شامل سه یا چهار دامسرا یا خانه است.

در گزارش ویدیویی پیش رو به جزییات ساخت و ساز دامسرا و خانه هایی در جنگل بندیپی پرداخته شده و تغییر و تخریب جنگل طی چند سال گذشته نشان داده شده است.

انتهای پیام/1301