آب سد شهر بیجار نصف سال قبل

وضعیت سد شهر بیجار گیلان به عنوان یکی از سدهای مهم شرب و کشاورزی کشورمان از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۱ آبان ماه با کاهش‌ بیش از  50 درصد نسبت به سال آبی گذشته روبرو هستند.

ه گزارش مجله خبری تپور؛ امسال سومین پاییز پیاپی خشکسالی را سپری می‌کنیم و بارش ها با کاهش شدید همراه بوده و به دنبال آن وضعیت بسیاری از سدهای کشور متاثر از کاهش بارش شده است.

تازه ترین گزارش دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد که تعداد زیادی از سدهای مهم شرب و کشاورزی با کاهش آبی مواجه هستند.

سد شهر بیجار گیلان هم از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۱ آبان ماه ۴۲ میلیون مترمکعب آب با ۴۰ درصد پرشدگی دارد که نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش ۵۳ درصدی یافته است.

انتهای پیام/1301