رئیس سازمان برنامه: تا سال آینده بنزین و نفت و گاز گران نمی‌شود

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کار تهیه بودجه ۱۴۰۲ در سازمان برنامه و بودجه تمام شده و آن را این هفته تحویل دولت می‌دهیم.

به گزارش مجله خبری تپور؛ میرکاظمی درباره مراحل تدوین بودجه ۱۴۰۲، اظهار کرد: تهیه برنامه توسعه هفتم و بودجه سال بعد را آغاز کرده‌ایم. طبق زمانبندی تا ۱۵ آبان باید بودجه شرکت ها را تهیه می کردیم که تهیه شده و تحویل مجلس داده شده است. نظر رییس مجلس آن است که برنامه هفتم زودتر داده شود، ولی چون سیاست های کلی اخیرا داده شده نمی شد برنامه را زودتر داد.

وی با اذعان به اینکه هیچ افزایش قیمتی برای حامل های انرژی امسال نداریم و در بودجه سال آینده هم چنین افزایشی در نظر نگرفته ایمف بیان کرد: این هفته بودجه را تحویل دولت می دهیم. تقریبا کار بودجه در سازمان برنامه و بودجه تمام شده است. امروز ویرایش و به دولت تحویل داده می‌شود. بعد از تصویب دولت، اگر مجلس بپذیرد آن را تحویل مجلس می‌دهیم.

انتهای پیام/1301