تجزیه ایران، توهم یا واقعیت تاریخی؟!

تجزیه و تقسیم ایران یک ذهنیت خودساخته یا توهمی نیست که بتوان به سادگی از آن عبور کرد، فایل صوتی لو رفته اخیر از مکالمه فعالان رسانه‌ای خارج نشین تنها گوشه‌ای از این خیانت و توطئه بزرگ و شوم است،

به گزارش مجله خبری تپور؛ محمود کبیری یگانه معاون ارتباطات اداره کل اداری‌ و اجرایی شورای اسلامی شهر تهران؛ یکی از نگرانی های بزرگ ایرانیان در دوره های مختلف، تجزیه ایران و از دست رفتن مناطقی از کشور و حاکمیت ملی ایران است، این مهم در دو، سه قرن گذشته و در دوران پادشاهی قاجار و پهلوی که مرزهای جغرافیایی ملموس تر از گذشته شد، بیش از پیش ملموس بوده است، در قرون پیش از آن تغییر مرزها و جابجایی پادشاهان امری عادی و رایج بود اما بعد از ایجاد اصولی چون حق حاکمیت سرزمینی، حق تعیین سرنوشت و پررنگ شدن حقوق بین الملل و شکل گیری دولت ملت ها در دوران معاصر، هرگونه تغییر و جابجایی در مرز و وسعت کشورها با حساسیت بیشتری از سوی شهروندان و جامعه جهانی مواجه می شد.

دوران قاجار بیشتر به عنوان دوران از دست رفتن مناطق مختلف کشور در حافطه تاریخی ایرانیان شناخته می شود، میراث مطلوب و ایران بزرگ برجای مانده از آقامحمدخان قاجار در دوران جانشینانش به تاراج رفت، در عهدنامه گلستان و ترکمانچای، 17 شهر در منطقه قفقاز فعلی یا به عبارتی 10 کشور مستقل امروزی! از ایران جدا شدند، پس از آن نیز بخش هایی از هرات در افغانستان، بخش هایی از بلوچستان، بخش هایی از کردستان و بخش هایی از شمال خراسان در عهدنامه های پاریس، گلد اسمیت، ارزنه الروم دوم و آخال از خاک وطن جدا شدند، در دوران پهلوی هم با آن همه ادعا، بحرین، بخش هایی از شمال غرب ایران، منطقه آرارات، ازوند رود و مناطق نفتی قصرشیرین و خانقین، اترک و … از سرزمین اصلی جدا شدند.

بی تردید برای کسانی که تاریخ را درک می کنند تجزیه ایران یک اتفاق معمولی نیست بلکه توطئه و نقشه ای هدفمند برای تضعیف ایران به عنوان یکی از تمدن های مهم و تاثیرگذار است، توطئه ای که با نقشه تجزیه معروف جیمز برنز وزیر امور خارجه وقت آمریکا مبتنی بر جدایی قومیت های ایرانی و تبدیل ایران به هفت کشور ملموس تر از قبل شد و حتی اسدالله علم نیز در خاطراتش به آن اشاره کرده است که نه با درایت پهلوی، بلکه با خوش شانسی ایران و اختلاف داخلی خود ابرقدرت ها با وجود ضعف و انفعال پهلوی به نتیجه نرسید، البته پیش از آن هم خاک ایران دستخوش بازی ابرقدرت ها قرار می گرفت، در سال 1907 (1286)، انگلستان و روسیه ایران را به سه قسمت یعنی مناطق شمالی و جنوبی نفوذ روسیه و انگلستان و منطقه بی طرف متعلق به ایران تقسیم کردند.

از این رو تجزیه و تقسیم ایران یک ذهنیت خودساخته یا توهمی نیست که بتوان به سادگی از آن عبور کرد، فایل صوتی لو رفته اخیر از مکالمه فعالان رسانه ای خارج نشین تنها گوشه ای از این خیانت و توطئه بزرگ و شوم است، کسانی که این روزها با شعار وطن و ایران در پازل دشمنان بازی می کنند، باید از این رویدادهای تاریخی درس بگیرند، ایران بزرگ، یکپارچه و قوی مطلوب غرب و همسایگان نیست و تنها اندکی بصیرت و تاریخ خوانی کافی است تا به نیت و مقصد بانیان و عاملان ناآرامی های امروز کشور پی برد؛ البته این موضوع به معنای نادیده گرفتن نارضایتی ها و انتقادات داخلی نیست بلکه باید توجه داشت ضمن توجه به اعتراضات منطقی، دشمنان را در برنامه ریزی برای نقشه تجزیه ایران یاری نرسانیم، فراموش نکنیم نیم قرن اخیر و در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی با وجود همه دشمنی ها، حتی یک ذره از خاک میهن جدا نشد و ایران در مقتدرترین حالت چند قرن اخیر خود به سر می برد، قدر این اقتدار و اتحاد را بدانیم.

انتهای پیام/1301