تماس با ما

راه‌های ارتباط با مجله خبری تپور

  • صاحب امتیاز: ابراهیم افشاری
  • مدیرمسئول: ابراهیم افشاری
  • سردبیر: شورای سردبیری
  • آدرس: گیلان، رشت، گلباغ نماز، ابتدای صابرین
  • کدپستی: 4163914967
  • تلفن: 013-32126369
  • همراه: 09353126369
  • دورنگار: 013-32126369
  • رایانامه: info@tapur.ir