در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری از مجموع ۶۵۶ هزار و ۹۳۶ نفر شرکت کننده، ۴۸ درصد به مسعود پزشکیان، ۳۳ درصد به سعید جلیلی، ۱۴ درصد به محمدباقر قالیباف و یک درصد به مصطفی پورمحمدی رأی دادند.

به گزارش مجله خبری تپور؛ جواد شفیعی ثابت سخنگوی ستاد انتخابات گیلان صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در استان ۶۵۷ هزار و ۶۶۳ نفر به شعب اخذ رای مراجعه و احراز هویت شدند که پس از دریافت برگ تعرفه ۶۵۶ هزار و ۹۳۶ نفر برگه خود را به صندوق انداخته که از این تعداد ۲۶ هزار و ۵۷۱ رای جزو آرا باطله بوده است.

وی با بیان اینکه شهرستان املش بیشترین مشارکت را در انتخابات با ۵۱ درصد داشته است، گفت: در این شهرستان ۳۵ هزار و ۹۴۷ نفر واجدین شرایط رأی دهی بودند که ۱۸ هزار و ۳۳۳ نفر در انتخابات شرکت کرده و مسعود پزشکیان با ۷۷۲۵، مصطفی پورمحمدی با ۱۲۰، سعید جلیلی ۷۴۲۴ و محمد باقر قالیباف با ۲۲۲۵ رای و مصفی پورمحمدی ۱۲۰ رأی را کسب کردند.

سخنگوی ستاد انتخابات گیلان با اشاره به مشارکت ۴۱.۳۵ درصدی مردم شهرستان آستارا در انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: از ۶۸۸۵۶ نفر واجد شرایط رای‌دهی، ۲۸۴۳۷ نفر در انتخابات شرکت کرده و آقایان مسعود پزشکیان با ۲۱۳۷۴، سعید جلیلی ۴۷۰۶، محمد باقر قالیباف ۱۴۷۶ و مصطفی پورمحمدی با ۱۷۸ رای را کسب کردند.

شفیعی‌ثابت میزان مشارکت در شهرستان آستانه‌اشرفیه ۳۱.۹۳ درصد اعلام کرد و افزود: از ۸۷۰۶۹ واجد شرایط رأی دهی در این شهرستان، ۲۷۷۶۷ نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند که آقایان سعید جلیلی با ۱۱۷۸۴، مسعود پزشکیان با ۱۰۲۰۲، محمد باقر قالیباف با ۴۳۰۴ و مصطفی پورمحمدی با ۲۹۰ رای را به خود اختصاص دادند.

وی با بیان اینکه ۲۴.۶۵ درصد واجدین شرایط رای دهی در شهرستان بندر انزلی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند بیان کرد: از ۱۱۳۰۸۷ واجد شرایط رأی دهی در این شهرستان، ۲۷۸۴۷ نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند که آقایان مسعود پزشکیان با ۱۱۸۸۰، سعید جلیلی با ۹۰۸۶، محمد باقر قالیباف با ۵۱۵۰ و مصطفی پورمحمدی با ۳۰۹ رای را کسب کردند.

به گفته سخنگوی ستاد انتخابات گیلان، از ۴۱۷۳۴ واجد شرایط رأی دهی در شهرستان خمام، ۹۸۷۷ نفر معادل ۲۳.۶۷ درصد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند که آقایان سعید جلیلی با ۴۰۸۶، مسعود پزشکیان با ۳۷۷۴، محمد باقر قالیباف با ۱۶۰۵ و مصطفی پورمحمدی با ۱۱۴ رای را به دست آوردند.

وی با بیان اینکه ۲۵.۳۷ درصد مردم رشت در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند تصریح کرد: از ۷۰۳۵۱۱ واجد شرایط رأی دهی در این شهرستان، ۱۷۸۱۳۶ نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند که آقایان مسعود پزشکیان با ۷۴۴۸۸، سعید جلیلی با ۶۷۳۶۰، محمد باقر قالیباف با ۲۷۰۰۷ و مصطفی پورمحمدی با ۲۳۹۳ رای را کسب کردند.

سخنگوی ستاد انتخابات گیلان، میزان مشارکت مردم در شهرستان رضوانشهر را ۳۷.۰۵ درصد دانست و بیان کرد: از ۵۳۹۰۲ واجد شرایط رأی دهی در این شهرستان، ۱۹۹۲۲ نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند که آقایان مسعود پزشکیان با ۱۳۲۳۲، سعید جلیلی با ۳۴۰۶، محمد باقر قالیباف با ۲۲۱۸ و مصطفی پورمحمدی با ۱۸۷ رای را به دست آوردند.

به گفته شفیعی‌ثابت، از ۸۰۵۵۶ واجد شرایط رأی دهی در شهرستان رودبار ۲۸۸۴۵ نفر معادل ۳۵.۸۱ درصد در انتخابات شرکت کردند که آقایان مسعود پزشکیان با ۱۳۳۷۲، سعید جلیلی با ۹۱۳۴، محمد باقر قالیباف با ۴۹۸۷ و مصطفی پورمحمدی با ۲۵۲ رای را کسب کردند.

وی با اشاره به حضور ۴۰.۳۴ درصدی مردم رودسر در انتخابات ریاست جمهوری افزود: از ۱۱۹۱۸۹ واجد شرایط رأی دهی در این شهرستان، ۴۸۰۰۴ نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند که آقایان مسعود پزشکیان با ۲۲۰۸۱، سعید جلیلی با ۱۶۷۴۱، محمد باقر قالیباف با ۶۵۶۷ و مصطفی پورمحمدی با ۵۰۲ رای را کسب کردند.

به گفته سخنگوی ستاد انتخابات گیلان، از ۳۸۳۴۳ واجد شرایط رأی دهی در شهرستان سیاهکل، ۱۷۱۸۲ نفر معادل ۴۵.۱ درصد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند که آقایان مسعود پزشکیان با ۸۲۲۵، سعید جلیلی با ۵۵۵۱، محمد باقر قالیباف با ۲۵۴۸ و مصطفی پورمحمدی با ۱۴۷ رای را به دست آورند.

به گفته شفیعی‌ثابت از ۴۷۹۴۴ واجد شرایط رأی دهی در شهرستان شفت، ۱۶۶۶۵ نفر معادل۳۴.۷۶ درصد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند که آقایان مسعود پزشکیان با ۸۱۴۱، سعید جلیلی با ۵۷۳۸، محمد باقر قالیباف با ۱۹۸۴ و مصطفی پورمحمدی با ۱۴۷ رای را کسب کردند.

به گفته وی ۱۰۳۱۵۵ از واجد شرایط رأی دهی در شهرستان صومعه‌سرا، ۳۶۸۳۵ نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند که آقایان مسعود پزشکیان با ۱۶۹۹۱، سعید جلیلی با ۱۳۲۳۱، محمد باقر قالیباف با ۴۴۶۹ و مصطفی پورمحمدی با ۳۸۹ رای را به خود اختصاص دادند.

وی با اشاره به حضور ۳۵.۷۱ درصدی مردم صومعه سرا در انتخابات افزود: از ۱۰۳۱۵۵واجد شرایط رأی دهی، ۳۶۸۷۲ نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند که آقایان مسعود پزشکیان با ۱۶۹۹۱، سعید جلیلی با ۱۳۲۳۱، محمد باقر قالیباف با ۴۴۶۹ و مصطفی پورمحمدی با ۳۸۹ رای را کسب کردند.

به گفته سخنگوی ستاد انتخابات گیلان، از ۱۵۰۱۷۶ واجد شرایط رأی دهی در طوالش، ۶۲۱۶۸ نفر معادل ۴۱.۴۱در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند که آقایان مسعود پزشکیان با ۴۴۳۵۱، سعید جلیلی با ۹۶۴۴ محمد باقر قالیباف با ۵۷۷۷و مصطفی پورمحمدی با ۴۰۷ رای را کسب کردند.

به گفته شفیعی‌ثابت، از ۷۶۳۲۱ واجد شرایط رأی دهی در شهرستان فومن ۳۰۲۷۲ نفر معادل ۳۹.۶۶ درصد در انتخابات شرکت کردند که آقایان مسعود پزشکیان با ۱۵۰۶۱، سعید جلیلی با ۹۵۳۹ محمد باقر قالیباف با ۴۰۰۸ و مصطفی پورمحمدی با ۲۷۷ رای را به خود اختصاص دادند.

به گفته وی از ۱۴۰۷۱۴ واجد شرایط رأی دهی در شهرستان لاهیجان، ۴۳۲۹۱ نفر معادل ۳۰.۷۸ درصد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند که آقایان مسعود پزشکیان با ۱۸۵۶۲، سعید جلیلی با ۱۵۴۱۹ محمدباقر قالیباف با ۶۸۳۱ و مصطفی پورمحمدی با ۴۶۴ رای را کسب کردند.

به گفته شفیعی‌ثابت، از ۱۱۰۲۸۴ واجد شرایط رأی دهی در شهرستان لنگرود، ۴۳۶۷۸نفر معادل ۳۹.۶۱درصد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند که سعید جلیلی با ۱۸۱۶۷ رای، مسعود پزشکیان با ۱۶۷۸۷ محمد باقر قالیباف با ۶۳۰۲ و مصطفی پورمحمدی با ۴۳۱ رای را به دست آوردند.

وی با اشاره به حضور ۴۷.۶۵ درصدی مردم ماسال در انتخابات گفت: از ۴۱۸۰۹ واجد شرایط رأی دهی، ۱۹۹۱۱ نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند که آقایان مسعود پزشکیان با ۱۱۰۰۲، سعید جلیلی با ۵۳۲۳، محمد باقر قالیباف با ۲۴۹۳ و مصطفی پورمحمدی با ۱۵۲ رای را کسب کردند.

مرحله دوم چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری همزمان از ساعت هشت صبح روز جمعه ۱۵ تیرماه میان مسعود پزشکیان و سعید جلیلی برگزار می‌شود.

انتهای خبر/۱۳۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

adal pikchar pornfactory.mobi www rajput photo com indian girl sex video download analpornstars.info wap indian sex com x vedioa eromyporn.info indian mom and baby اجمل طيظ sexesursexe.com افلام نيك لواط سكس\مصري ursextube.com نياكه رومانسيه
hearts on ice may 22 2023 full episode teleseryeheaven.com apoy sa langit july 28 2022 full episode english desi sexy video daporn.mobi marati sex photo xvedios mom porndig.mobi indian sexs vedios hentai ah my godess hentairulz.com 300 yen no otsukiai اخ بينك اختة arabian-porn.com افلام سكس طياز كبيره
قصص نيك مصورة onetube.org سكس فلاحي مصري filmywap mobi afiporn.net manipuri sex girl marugujrat pornhindivideo.com sex blue com sex pron videos xxx-pakistani.com x porn please deshi xnx orgymovs.net mallu force sex