محموله چای غیر مجاز در لنگرود توقیف شد

محموله چای غیرمجاز به وزن تقریبی ۱۵ تن و پلمب انبار محل نگهداری در لنگرود توسط واحد نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی شبکه بهداشت و درمان این شهرستان، توقیف شد.

به گزارش مجله خبری تپـــور از لنگرود، محموله چای غیر مجاز به وزن تقریبی ۱۵ تن و پلمب انبار محل نگهداری در لنگرود به اهتمام کارشناسان واحد نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی شبکه بهداشت و درمان این شهرستان، توقیف شد.

انتهای پیام/۱۳۰۳