سکونت غیر قانونی رئیس شورای یکی از شهرهای گیلان در خارج از محدوده!

به نظر می‌رسد یکی از رؤسای شورای اسلامی یکی از شهرهای گیلان، با قانون گریزی خارج از محل خدمتی خود یعنی در شهر رشت سکونت دائمی دارد.

به گزارش مجله خبری تپور؛ رئیس شورای اسلامی یکی از شهرهای گیلان، علی رغم اینکه قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور به صراحت از سکونت اعضای شورا در محل خدمت خو‌د به همراه خانواده تکلیف دارد ، با عدول از قانون در رشت سکونت دائمی اختیار کرده است.

باتوجه به فاصله این شهر با مرکز استان یعنی رشت (محل سکونت فلی) پیمودن چنین مسافتی آن هم با خودروی خدمت ( سمند ) که متعلق به شهرداری آن شهر است، این سوال را مطرح می‌کند که در قبال چنین قانون گریزی این عضو شورای شهر، دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان در صورت اطلاع از چنین تخلفات آشکار با ابرازهای نظارتی و کنترلی که در اختیار دارد چگونه برخورد خواهد کرد؟

بر اساس مستندات موجود از محل سکونت دائمی حداقل بیش از دو سال و رفت‌وآمدهای روزانه رئیس شورای اسلامی این شهر با خودروی خدمت به بالاشهر رشت، آیا شهروندان و افرادی که به اعضای شورا وکالت داده‌اند تا در بهبود فرایند شهرسازی و توسعه شهر خود نقش بسزایی ایفا کنند، اینچنین پنهان کاری در قبال اعتمادی که مردم به آنان داشته‌اند، جرم و سلب مسوولیت از سوی دستگاههای نظارتی و قضایی نیست؟

تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب اول خرداد ۱۳۷۵ اعلام می دارد که اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند.

این قانون به صراحتاً می گوید که تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.

یکی از اتفاقات ناگوار اجتماعی امروز ناشی از بروز چنین پدیده‌هایی است که امروز موجب نارضایتی جامعه شده و البته در چند وقت اخیر بسیاری از مسؤولان قضایی و حتی دستگاه‌های نظارتی با برخورد قاطعانه خود مانع از سودجویی و رانت خواهی برخی اعضای متخلف شوراهای اسلامی شدند که این نظارت‌ها دامنه اعتماد بین مردم و مسوولین را افزایش خواهد داد و امید به آینده است.

انتهای یا/۱۳۰۱