سرپرست مدیریت امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد

طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر نازیلا جوادی پاشاکی به عنوان سرپرست مدیریت امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد.

به گزارش مجله خبری تپــــور از رشت، طی حکمی از سوی دکتر محمدتقی آشوبی – سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر نازیلا جوادی پاشاکی- عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان سرپرست مدیریت امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد.

دکتر جوادی، سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی حشمت رشت، مدیر گروه داخلی جراحی و دانشیار دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت را در سوابق کاری خود دارد.

پیش از این، طاهره زاهدصفت، عهده دار این مسئولیت بود‌.

انتهای پیام/۱۳۰۳