رئیس هیات امناء مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس گیلان منصوب شد

عباسی استاندار گیلان، به‌عنوان رئیس شورای هماهنگی و رئیس هیات امناء مرکز فرهنگی حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان تعیین و منصوب شده است.

به گزارش مجله خبری تپـــور، با حکم سرتیپ دکتر بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور، دکتر اسدالله عباسی استاندار به‌عنوان رئیس هیات امناء مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس گیلان منصوب شد.

 همچنین طی حکم دیگری از سوی رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور، دکتر عباسی استاندار، به‌عنوان رئیس شورای هماهنگی حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان تعیین و منصوب شده است.
این احکام از سوی امیر سرتیپ سهرابی جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور در محل استانداری گیلان تقدیم دکتر عباسی استاندار شد.
انتهای پیام/۱۳۰۳