بالگرد جدید اورژانس هوایی ۱۱۵ وارد آمل شد

استاندار مازندران با تاکید بر اینکه بالگرد اورژانس هوایی یک اولویت و راهبرد اساسی است، گفت: بالگرد قبلی استان پس از انجام تعمیرات در تست پروازی دچار حادثه سقوط شد و مازندران تاکنون از خدمات این بالگرد محروم مانده است.

به گزارش مجله خبری تپـــور، استاندار مازندران با اشاره به اینکه افزایش ظرفیت و خدمات هوایی در استان مازندران بصورت ویژه پیگیری می‌شود، اظهار کرد: با توجه به پهناور بودن استان و آمایش های سرزمینی، بالگرد اورژانس هوایی یک اولویت و راهبرد اساسی است بطوریکه خدمت قابل توجه ای را در حوزه های خدمات کشوری به مردم استان‌ ارائه می کند.

استاندار مازندران با بیان اینکه بالگرد اصلی این اورژانس که جهت انجام تعمیرات به شرکت پنها در تهران منتقل شده بود چرا که به جهت آسیب در آخرین پرواز آزمایشی قادر به انجام پرواز نبود، گفت:تا آماده شدن بالگرد اصلی، بالگرد موقت از طرف شرکت پنها جهت انجام ماموریت های اورژانس هوایی در آمل مستقر شد.

وی در استان با اشاره به اینکه با استقراد بالگرد اورژانس هوایی در ارائه خدماتی همچون اطفای حریق هوایی حفظ جنگل‌ها منابع طبیعی محیط زیست نقش بسزایی می تواند داشته باشد، تصریح کرد: بالگرد اورژانس هوایی در حوزه توریست و بوم گردی می تواند موثر باشد و همچین ظرفیت بالقوه ای را در حوزه امنیتی و پدافندی برای استان ایجاد کند و بار ترافیکی، تصادفات جاده ای را کاهش می دهد و حمل و نقل مردم را ایمن سازی می کند.

حسینی‌پور با عنوان اینکه امیدواریم ظرفیت ها در حوزه بالگرد های امدادی در استان را افزایش دهیم، گفت: شروع این ظرفیت ها با حضور مجدد بالگرد اورژانس در شهر آمل اتفاق افتاده است.

استاندار مازندران با تاکید بر اینکه بالگرد قبلی استان پس از انجام تعمیرات در تست پروازی دچار حادثه سقوط شد و مازندران تاکنون از خدمات این بالگرد محروم ماند، بیان کرد: امیدواریم بالگرد اطفای حریق در سایر نقاط استان بزودی مستقر شود که یک ظرفیت ارزشمند در بحث ایمنی اطفای حریق و اورژانس ترافیک در استان مازندران محسوب می شود.